Technologické možnosti

Disponujeme komplexnou modernou technológiou od konvenčných, cez CNC technológie so zariadeniami na tepelné upínanie obrábacích nástrojov, až po montáž nadrozmerných dielov a podskupín. Naše stroje umožnujú indexované i plynulé 5-osé frézovanie s presnosťou na 0,005 mm. Touto technológiou dokážeme vyfrézovať rôznorodý povrch a tvar podľa požiadaviek zákazníka.

Vďaka našim technológiám dokážeme zákazníkovi poskytnúť komplexné služby od operácií delenia až po finálne povrchové úpravy montážnych zostáv jednoúčelových strojov a zariadení. Technologickú prípravu a optimalizáciu výroby zabezpečujeme modernými CAD / CAM systémami.

Technológia / Strojový park

Spoločnosť v súčastnosti vo výrobe expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi poracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom.

Náš strojový park neustále modernizujeme. Aktuálne portfólio služieb a technologických možností je teraz dostupné aj v novej prehľadnej PDF verzii: