Konštrukčné a vývojové oddelenie

V konštrukčnom a vývojom oddelení ICT Slovakia
naši konštruktéri a technologickí pracovníci používajú
najmodernejšie softvérové vybavenie
AutoCAD, SolidWorks a Visi.

Späť na technologické možnosti