Voľné pracovné pozície

Pracovník OTK

- zodpovednosť za firemné riadenie kvality, zodpovednosť za príjem a expedíciu výrobkov, komplexná zodpovednosť za vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu, samostatná práca na 3D meracom zariadení MITUTOYO, vyhodnotenie nameraných výsledkov, vstupná rozmerová a vizuálna kontrola kvality dodávaných dielov od dodávateľov, v prípade požiadavky kontrola u dodávateľa, zabezpečenie metrologického poriadku, spoločnosti, dodržiavanie pracovných postupov, BOZP Viac o pracovnej pozícií: www.profesia.sk/praca/ict-industrial-construction-technologies/O4643320?search_id=b024b56e-3f09-4712-a42f-e648f9496c1b

Späť